Πολιτική απορρήτου

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική απορρήτου

 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ήτοι η ιστοσελίδα https://Efkeries.gr, θεωρεί ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής των επισκεπτών και των εγγεγραμμένων χρηστών της, είναι θεμελιώδες στοιχείο και αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα, το οποίο πρέπει να διασφαλίζεται, στα πλαίσια της άσκησης της δραστηριότητάς του.

To Efkeries.gr επιμελώς ασχολείται με την έρευνα για την καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία των πληροφοριών των χρηστών, που αντλούνται από την επίσκεψη ή χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, της εφαρμογής του και των υπηρεσιών του με την ανάπτυξη και εφαρμογή των τεχνολογικών μέτρων για την πρόληψη της ανεπιθύμητης από πλευράς των χρηστών εξάπλωσης των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και την αξιοπρέπεια των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων, με ιδιαίτερη αναφορά στην ιδιωτικότητα και την προσωπική ταυτότητα.

Παρακαλείται ο χρήστης να αναγνώσει τους όρους της πολιτικής απορρήτου της ιστοσελίδας μας, προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από τον ίδιο, όταν επισκέπτεται την ιστοσελίδα του Efkeries.gr και όταν κάνει χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών του, πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να κοινοποιηθούν, πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές και ποια είναι τα δικαιώματά του. Με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα και τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών του Efkeries.gr, ο χρήστης μάς παρέχει τη συγκατάθεσή του, στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στον παρόν κεφάλαιο της Πολιτικής Απορρήτου.

Συλλογή δεδομένων πλοήγησης

Τα πληροφοριακά συστήματα, οι διαδικασίες και οι υπολογιστικές τεχνικές, που διέπουν τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας και της εφαρμογής μας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, αντλούν ορισμένα προσωπικά δεδομένα, η δε «άντληση» αυτή εκτελείται αυτομάτως από τους μηχανισμούς πρόσβασης και λειτουργίας και τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο.

Πλέον συγκεκριμένα, κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται με την ιστοσελίδα  του Efkeries.gr και την εφαρμογή του, κάθε φορά που καλεί ή ζητά περιεχόμενο, καθώς και κάθε φορά που προβαίνει σε μια ενέργεια, τα δεδομένα πρόσβασης αποθηκεύονται στα συστήματα του διαδικτυακού μας τόπου με τη μορφή αρχείων πίνακα ή γραμμικών δεδομένων.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP, ονόματα τομέα των υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες, που συνδέονται με την ιστοσελίδα και την εφαρμογή μας, το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη με τη μορφή URI (Uniform Resource Identifier), η ημερομηνία και η ώρα υποβολής της αίτησης στο διακομιστή, η μέθοδος που χρησιμοποιείται, για να υποβάλει την αίτηση στο διακομιστή, το ποσό των μεταδιδόμενων δεδομένων, ο αριθμητικός κωδικός, που υποδεικνύει την κατάσταση της απόκρισης από το διακομιστή και άλλες παράμετροι, που αφορούν το λειτουργικό σύστημα και το περιβάλλον υπολογιστή του χρήστη.

Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Efkeries.gr, με μοναδικό σκοπό την απόκτηση ανωνύμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας και της εφαρμογής για τον εντοπισμό σελίδων, στις οποίες ο χρήστης επιδεικνύει προτίμηση κι επομένως παρέχουν κατάλληλο περιεχόμενο ως προς τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας τους.

Επιπροσθέτως, τα ανωτέρω δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς διερεύνηση ευθύνης σε περίπτωση παραβατικών συμπεριφορών και διάπραξης ποινικών αδικημάτων σε βάρος της ιστοσελίδας και της εφαρμογής της ή σε βάρος των ίδιων των χρηστών της, κατόπιν μάλιστα αιτήματος της ίδιας της αρμόδιας εποπτικής αρχής.

Κατηγορίες χρηστών

Σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας και της εφαρμογής της, οι χρήστες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: οι ιδιώτες χρήστες και οι επαγγελματίες του κλάδου της αγοράς ακινήτων, όπως οι κτηματομεσίτες, οι κατασκευαστικές εταιρείες και άλλοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις του οικείου κλάδου.

Οι ιδιώτες αλλά και οι επαγγελματίες χρήστες μπορούν ως επί το πλείστον να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ανώνυμα (π.χ. αναζήτηση ακινήτων), ενώ για άλλες υπηρεσίες, όπως – ενδεικτικός και όχι περιοριστικός – η δημοσίευση αγγελίας, η αυτόματη λήψη ενημερώσεων ή η αποθήκευση αγαπημένων αναζητήσεων ή αγγελιών, είναι απαραίτητο να εγγράφονται πριν από τη χρήση.

Κατηγορίες Δεδομένων

Οι κατηγορίες δεδομένων που μπορεί να επεξεργαζόμαστε είναι:

  • Δεδομένα χρήσης, δηλαδή δεδομένα που έχουμε συλλέξει από επισκέπτες και χρήστες της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, του proxy, του φυλλομετρητή που χρησιμοποιεί, της έκδοσής του, του λειτουργικού του συστήματος, της προέλευσής του, της διάρκειας της επίσκεψής του, των σελίδων που επισκέφθηκε, καθώς και των πληροφοριών για το χρόνο, συχνότητα, και μοτίβα της χρήσης των υπηρεσιών μας.
  • Δεδομένα λογαριασμού, δηλαδή το όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και email που μας έχει υποβάλλει ο χρήστης.
  • Δεδομένα προφίλ, δηλαδή τα στοιχεία πρόσβασης που ο χρήστης έχει επιλέξει ώστε να ταυτοποιείται και να μπορεί να εισέλθει στο λογαριασμό του.
  • Δεδομένα υπηρεσιών, δηλαδή δεδομένα από τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της.
  • Δημόσια Δεδομένα, δηλαδή δεδομένα που έχουν δημοσιευθεί χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του site μας.
  • Δεδομένα υποστήριξης, δηλαδή δεδομένα που κάποιος χρήστης έχει στείλει σε εμάς, για την υποστήριξη κάποιου αιτήματος ή απορίας σε σχέση με την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες του site μας.
  • Δεδομένα ειδοποιήσεων, δηλαδή δεδομένα που ο χρήστης παρείχε, ώστε να πληροφορείται για νέα, ενημερωτικά δελτία, και συναφείς πληροφορίες που μπορεί να τον ενδιαφέρουν.

Σκοπός της Επεξεργασίας

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας και της εφαρμογής της αντιμετωπίζονται με καθ’ όλα νόμιμο και προσήκοντα τρόπο και σύμφωνα πάντα με τις αρχές της αναλογικότητας, της νομιμότητας και στα πλαίσια που ορίζουν οι οικείες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 (εφεξής: «ο Κανονισμός») και θα χρησιμοποιούνται αυστηρώς και μόνο για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής παροχής, των υπηρεσιών μας.

Εκτός της αυτόματης συλλογής των δεδομένων πλοήγησης, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να παρέχει οικειοθελώς πληροφορίες προσωπικών δεδομένων, που θα συλλέγονται από το Efkeries.gr αποκλειστικά μέσω της συμπλήρωσης ορισμένου πεδίου εισαγωγής (εφεξής «Φόρμα Επικοινωνίας»), που προτείνεται για να εισάγουν τα δεδομένα τους οι χρήστες, στην ιστοσελίδα μας και την εφαρμογή της. Οι φόρμες επικοινωνίας είναι διαφορετικού τύπου, ανάλογα με το είδος υπηρεσίας, την οποία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ο χρήστης.

Σε αρκετές εφαρμογές και υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να μεταδίδει προσωπικές πληροφορίες (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, ταχυδρομικό κώδικα, και άλλα προσωπικά στοιχεία). Η αποστολή αυτών των δεδομένων γίνεται εκουσίως και ρητώς και περιλαμβάνει οποιαδήποτε δεδομένα είναι αναγκαία για τους σκοπούς της συγκεκριμένης υπηρεσίας που έχει ζητηθεί.

Τα προσωπικά δεδομένα που θα παρέχει ο χρήστης, θα καταγράφονται και θα αποθηκεύονται σε προστατευμένα ηλεκτρονικά μέσα, και θα υφίστανται σε επεξεργασία με τα πλέον κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

Η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που ενδεχομένως υπάρχουν στο site και την εφαρμογή του, συνεπάγεται την απόκτηση των προσωπικών στοιχείων του κατόχου της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον αποστολέα. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μαζί με άλλα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, είναι απαραίτητη για την ανταπόκριση στα αιτήματα που στέλνονται και για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών που ζητούνται.

Τα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία, σε ηλεκτρονική ή και σε έντυπη μορφή, κυρίως μέσω της χρήσης αυτοματοποιημένων και μη διαδικασιών, ενώ η εν λόγω επεξεργασία θα πρέπει να πραγματοποιείται απευθείας, είτε από τον ίδιο τον υπεύθυνο επεξεργασίας (Efkeries.gr), είτε από εξωτερικό συνεργάτη εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό του υπευθύνου, είτε από τρίτο ως προς τον υπεύθυνο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 4 του Κανονισμού.

Προβλέπονται κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή αντισυμβατικής ή παράνομης χρήσης δεδομένων, πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα μέρη και απώλειας δεδομένων. Δεν συλλέγονται δεδομένα από την ιστοσελίδα και την εφαρμογή της, χωρίς την απαραίτητη συναίνεση, σε περιπτώσεις που δεν εξυπηρετούν στην παροχή κάποιας υπηρεσίας.

Ανάγκη για ρητή συγκατάθεση

Κατά τη χρήση μέρους των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας, όπως ενδεικτικώς αναφέρεται η επικοινωνία, διαφήμιση, προώθηση αναζήτησης, τα συλλεγέντα προσωπικά δεδομένα (π.χ. το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας, και όποια άλλα στοιχεία δημοσιεύονται στην αγγελία από τον επαγγελματία ή ιδιώτη, στη δημοσίευση των οποίων ο ίδιος προβαίνει), μπορούν να αποκαλυφθούν σε τρίτους, όπως επί παραδείγματι είναι οι συνεργάτες με τους οποίους συνεργάζεται το κτηματομεσιτικό γραφείο, η εταιρεία κατασκευής κτιρίων, και άλλες εταιρείες που δημοσιεύουν διαφημίσεις για ακίνητα, οι οποίες θα γίνουν εξ αυτού του λόγου υπεύθυνοι επεξεργασίας των με τον τρόπο αυτό συλλεγέντων προσωπικών δεδομένων του χρήστη.

Οι ανωτέρω θα λαμβάνουν γνώση των δεδομένων του χρήστη, ώστε να απαντήσουν στις αιτήσεις του για πληροφορίες σχετικά με το ακίνητο ή τα ακίνητα που επιλέγονται από τον τελευταίο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού, αλλά και σύμφωνα με έτερες διατάξεις εθνικών νόμων, όπως κάθε φορά αυτές ισχύουν αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, θα ζητείται από τον χρήστη ειδικώς όπως δώσει την ειδική και ρητή συγκατάθεσή του υποχρεωτικώς για την επεξεργασία και την επικοινωνία των δεδομένων αυτών, επιλέγοντας ειδικό κουτί με την ένδειξη «Αποδέχομαι».

Φύση της παροχής δεδομένων

Η παροχή δεδομένων είναι προαιρετική, αλλά σε περίπτωση άρνησης παροχής προσωπικών δεδομένων τα οποία είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση της υπηρεσίας που ζητήθηκε, τότε δεν θα είναι δυνατό να διεκπεραιωθεί. Σε περίπτωση που δεν είναι απαραίτητα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα μπορεί να επεξεργαστεί τις αιτήσεις και να εκτελέσει τις απαιτούμενες υπηρεσίες που αναφέρονται, στην παραπάνω παράγραφο.

Μέθοδοι Επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 και οιουδήποτε εθνικού νόμου ήθελε ισχύει, εξασφαλίζοντας πλήρη συμμόρφωση προς τις νομοθετικές αυτές διατάξεις, αλλά και στις όποιες σχετικές με το αντικείμενο αυτό (προστασία προσωπικών δεδομένων) συμβατικές διατάξεις ήθελε συμφωνηθούν μεταξύ των μερών, ήτοι του χρήστη και του υπευθύνου επεξεργασίας δια της ιστοσελίδας μας. Η καταχώριση και επεξεργασία των δεδομένων θα γίνεται σε έγγραφο και ηλεκτρονικό υπολογιστή, στα πλαίσια της αρχής της αναλογικότητας και πάντα με γνώμονα τους προαναφερθέντες σκοπούς και, σε κάθε περίπτωση, για την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα, είτε άμεσα και αυτοπροσώπως, είτε χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες τρίτων υποκειμένων που θα ενεργούν ως διαχειριστές, εσωτερικοί ή ενδεχομένως εξωτερικοί της δομής του ή ως αντιπρόσωποι, σε κάθε περίπτωση για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας (Efkeries.gr).

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού, ενεργοποιείται ένα σύστημα επαλήθευσης κατά της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας σε επικοινωνίες μέσω της απάντησης στις ανακοινώσεις που τίθενται στη διάθεση των χρηστών. Τα καταχωρημένα δεδομένα μπορούν να εξακριβωθούν, με αποκλειστικό σκοπό τον εντοπισμό παράνομων δραστηριοτήτων ή περιεχομένου που δεν συμμορφώνονται με τους Γενικούς Όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία ή να κοινοποιηθούν σε τρίτους για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς.

Ασφάλεια δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία θα πρέπει να προστατεύονται με φυσικές και λογικές μεθόδους, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, της διάδοσης, της απώλειας και της καταστροφής των δεδομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το Efkeries.gr λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη από τυχαία ή μη καταστροφή, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, αποκάλυψη ή πρόσβαση και από οποιαδήποτε άλλη παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται. Ωστόσο, παρά την καλόπιστη και κάθε δυνατή προσπάθεια από την ιστοσελίδα μας για την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών σε ένα ασφαλές λειτουργικό περιβάλλον, το οποίο δεν είναι ανοιχτό για το κοινό, σημειώνεται, ότι δεν υπάρχει πλήρης ή τέλεια ασφάλεια και το Efkeries.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν ακούσιες αποκαλύψεις των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Ο τελευταίος πρέπει να ενημερώνει άμεσα την ιστοσελίδα μας, σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας του έχουν χαθεί, κλαπεί ή χρησιμοποιηθεί χωρίς την άδειά του. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταργήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας με τον χρήστη από το λογαριασμό του και θα ενημερώσουμε τα αρχεία μας αναλόγως.

Το Efkeries.gr διατηρεί το δικαίωμα να προβεί – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά – σε ενέργειες, όπως: α) καταγραφή και αποθήκευση κάθε επικοινωνίας του επισκέπτη- χρήστη με την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των email επικοινωνίας και των ερωτήσεων – απαντήσεων προς τους εργαζόμενούς του, πελάτες (π.χ. ιδιώτες, μεσίτες κλπ.) ή άλλα πρόσωπα, β) διερεύνηση οιασδήποτε καταγγελίας σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτού και απόφαση κατά τη διακριτική του ευχέρεια να αποσύρει ή να απαιτήσει την απόσυρση μιας τέτοιας επικοινωνίας, γ) απόσυρση φωτογραφιών και γενικώς αποσταλέντων από τον χρήστη δεδομένων και πληροφοριών, που θεωρούνται προσβλητικές, παράνομες ή ενοχλητικές ή που δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της ιστοσελίδας μας δ) διαγραφής εγγεγραμμένων μελών, όταν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της ιστοσελίδας μας, μετά από σχετική προειδοποίηση τους.

Πεδίο επικοινωνίας και διάδοση δεδομένων

Τα δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη θα κοινοποιούνται και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων (Efkeries.gr) και από τις εταιρείες που ορίζονται ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, ήτοι τους εκτελούντες την επεξεργασία ή τους τρίτους που είναι εξουσιοδοτημένοι από τον υπεύθυνο επεξεργασίας προς επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την έννοια των οριζόμενων στο άρθρο 4 του Κανονισμού . Όπως ανωτέρω αναφέρεται, για ορισμένες υπηρεσίες, τα δεδομένα ανακοινώνονται σε εταιρείες που συνεργάζονται ή χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του υπευθύνου επεξεργασίας (π.χ. μεσίτες που λαμβάνουν γνώση όλων των προσωπικών στοιχείων των αιτούντων για πληροφορίες σχετικά με ακίνητη περιουσία, οι τράπεζες ή οι μεσίτες πιστώσεων για την παροχή στεγαστικών ή άλλων δανείων και άλλων συναφών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην πώληση ακινήτου), με μοναδικό σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που ζητούνται από τον χρήστη.

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι εταιρείες δρουν ανεξάρτητα και το Efkeries.gr δεν είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων από αυτούς. Επίσης το Efkeries.gr δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο και τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό περί απορρήτου από ιστότοπους που δεν διαχειρίζεται ο ίδιος.

Μεταφορά δεδομένων στο εξωτερικό

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας και της εφαρμογής μας, μπορούν να μεταφερθούν εκτός της ελληνικής επικράτειας αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητούνται μέσω διαδικτυακού μας τόπου και σύμφωνα τους όρους της παρούσης πολιτικής απορρήτου και τις ειδικές διατάξεις του Κανονισμού.

Επίσης, το Efkeries.gr σε καμία περίπτωση δεν πωλεί τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, ενώ κατά την κοινοποίησή τους σε τρίτους, στα πλαίσια των ανωτέρω αναφερθεισών υπηρεσιών, αυτό γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση των σκοπών που προβλέπονται στην παρούσα πολιτική και την παροχή των διαδικτυακών υπηρεσιών της.

Διάρκεια της επεξεργασίας

Η επεξεργασία των δεδομένων δεν θα διαρκεί περισσότερο από ό,τι είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής, δηλαδή την αποθήκευση των κριτηρίων αναζήτησης, την κοινοποίηση, τη δημοσίευση ανακοινώσεων και την επαφή με τους επαγγελματίες που πληρούν τα κριτήρια του χρήστη.

Η επεξεργασία θα διαρκέσει έως ότου το ενδιαφερόμενο μέρος αποφασίσει να ακυρώσει τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί, με επικοινωνία με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Επίσης, θα είναι δυνατόν να διαρκέσει και για όσο χρονικό διάστημα η τήρηση των προσωπικών δεδομένων καθίσταται απαραίτητη σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή μας ή για την προάσπιση έννομων συμφερόντων μας ενώπιον Δικαστηρίων.

Δικαιώματα του χρήστη

Η νομοθεσία προστασίας των προσωπικών δεδομένων, παρέχει στον ενδιαφερόμενο χρήστη την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων. Ειδικότερα, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει επιβεβαίωση της ύπαρξης ή όχι προσωπικών δεδομένων, ακόμη και αν δεν έχει ακόμη καταχωρηθεί και ότι τα δεδομένα αυτά διατίθενται με κατανοητή μορφή.

Μπορεί, επίσης, να ζητήσει να γνωρίζει την προέλευση των δεδομένων, την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας, των εκτελούντων απλώς την επεξεργασία και τρίτων για λογαριασμό του υπευθύνου, τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα προσωπικά δεδομένα του, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων του και τον χρόνο αποθήκευσης των δεδομένων και άλλα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Κανονισμού.

Μπορεί επίσης να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του, τη διόρθωσή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, την ενημέρωσή του σχετικά με τα προηγούμενα, τη λήψη των δεδομένων αυτών σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα τύπο δεδομένων ή τον αποκλεισμό των δεδομένων που έχουν υποστεί επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, να εναντιωθεί στην επεξεργασία και την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

Για απορίες

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα πολιτική ή γενικότερα αναφορικά με τις δραστηριότητες του Efkeries.gr, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@Efkeries.gr

Σύγκριση Καταχωρήσεων

Συγκρίνετε